Precompetitieve fase

Op deze webpagina treft u de omvangrijke documentatie over de precompetitieve fase aan. Alle resultaten en inzichten, alle door het projectteam verstrekte informatie, alle onderzoeken zijn gebundeld in deze documentatie. Alleen de door marktpartijen ingebrachte vertrouwelijke, concurrentiegevoelige informatie is van deze openheid uitgesloten.

Met deze uitgebreide documentatie levert het projectteam een inhoudelijke basis voor het vervolg en garandeert tevens een gelijk speelveld voor de toekomstige marktbenadering. Er is voor gekozen de samenvatting wat uitgebreider dan gebruikelijk te laten zijn, zodat deze zelfstandig leesbaar is. Van de samenvatting is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

Download via onderstaande button het rapport van de precompetitieve fase*.

Werkt de link niet kopier dan de volgende tekst in de adresbalk van uw browser: http://www.gcbd.nl/PF/Rapport+precompetitieve+fase/default.aspx