Getijdencentrale Brouwersdam

Welkom op de website van het projectbureau Getijdencentrale Brouwersdam

In 2016 is het het kabinet en de 2e Kamer niet gelukt om de financiering voor het herstel van getij op de Grevelingen in de rijksbegroting op te nemen. Daarmee is de marktbenadering voor de getijdencentrale tot stilstand gekomen. 2017 biedt echter nieuwe kansen met een nieuw kabinet en nieuwe financieringsrondes voor waterbouwprojecten.

De stuurgroep Getijdencentrale handhaaft haar inzet voor de getijdecentrale indien in de komende periode nieuwe rijksmiddelen beschikbaar komen voor herstel van getij op de Grevelingen.

Vooralsnog blijft daarom alle informatie van de precompetitieve verkenning van de haalbaarheid van de getijdencentrale op deze website voor iedereen beschikbaar.

De provincies Zuid-Holland en Zeeland, Rijkswaterstaat en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zetten zich in voor de bouw van een getijdencentrale op de Brouwersdam en een testcentrum voor turbines op de Grevelingendam. Samen met bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties willen zij meerdere publieke en private belangen tegelijkertijd dienen.

Resultaat: een nieuw icoon van de Nederlandse deltatechnologie met regionale, landelijke én internationale uitstraling.

Van eind 2013 tot begin 2015 zijn verschillende varianten van getijdencentrales onderzocht op haalbaarheid en betaalbaarheid. Overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties werkten daarbij nauw samen. De betrokkenheid van de markt in zo'n vroeg stadium is innovatief. Meestal komen deze pas bij de aanbesteding van een project aan tafel. Om toch hun expertise te kunnen benutten is een 'precompetitieve' verkenning gestart.

De precompetitieve verkenning heeft als duidelijke conclusie opgeleverd dat een getijdencentrale in de Brouwersdam haalbaar is. Marktpartijen en investeerders kunnen het project kosteneffectief realiseren als de overheid het mogelijk maakt de bouw te combineren met andere al geplande maatregelen in de Zuidwestelijke Delta.

Op basis van deze uitkomst daagt het projectbureau de markt in de volgende fase uit om met een scherp aanbod te komen. Dit aanbestedingstraject loopt naar verwachting in de tweede helft van 2015.


 

Nieuws

Afspraken over verbeteren waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland en de waterschappen Scheldestromen, Hollandse Delta en Brabantse Delta hebben afspraken gemaakt voor het terugbrengen van getij op de Grevelingen en het zout van het Volkerak-Zoommeerin combinatie met de noodzakelijke zoetwatervoorziening (‘eerst het zoet, dan het zout’). Afgesproken is de planning en financiering van de maatregelen nader uit te werken.

>> Lees verder

Precompetitieve fase afgerond: Getijdencentrale Brouwersdam haalbaar

Het is mogelijk om een doorlaat in de Brouwersdam op te waarderen naar een getijdencentrale. Dat is de belangrijkste conclusie van de verkenning naar de haalbaarheid van een getijdencentrale in de Brouwersdam. In de volgende stap naar de markt zal daarom energie uit water als belangrijke wens van de publieke partijen onderdeel uitmaken van de uitvraag.

>> Leer verder